OKTATÁS

Tanulmányi felelős: Dr. Patarica János
Fogadóóra:     Hétfő-Kedd: 1230  -  1430
                       Csütörtök-Péntek: 1230  -  1430
Tel.: 62/545-674

Az oktatással kapcsolatos észrevételeiket a következő címen tehetik meg:
pataricza.janos@med.u-szeged.hu

ÁOK

AOK-K231: Farmakológia I.
Szigorlati tételek
Követelményrendszer
Tanmenet
AOK-K232 Farmakológia II.
Követelményrendszer
Tanmenet
Referátum

Jegyzetek:
Szimpatomimetikumok

PERIFÉRIÁS IZOMRELAXÁNSOK

AZ ISZKÉMIÁS SZíVBETEGSÉG ...

SZÍVELÉGTELENSÉG

Hypertonia

Antiaritmiás szerek

Gasztro

Toxikológia

FOH

FOG-K631: Farmakológia I.
Tanmenet

Tematika

Vizsgák

FOG-K632: Farmakológia II.
Tanmenet

 Általános farmakológia

Kötelezõen választható kurzusok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AOK-K461: Farmakoterápia I.
Tanmenet

AOK-K462: Farmakoterápia II.
Tanmenet

 

AOK-K1060:Farmakológiai esetismertetések

Tanmenet

 

Ektrofiziológia:

Tanmenet
Tételek
(Kötelezõen választható kurzus)

Jegyzet

 

 

 

 

Előadások

Elektrofiziológiai alapjelenségek
nyomtatható formátum

Excitáció-kontrakció csatolása szívizomsejtekben

Celluláris szívelektrofiziológiai mérési technikák

A szívritmus zavarok (aritmiák) általános mechanizmusai

Ioncsatornák és szív-ioncsatorna betegségek

A szívizom akciós potenciálja, és az azt meghatározó ioncsatornák

A szív vérellátási zavarait (iszkémia) követõ elektrofiziológiai változások

Iszkémia/reperfúzió okoztakamrai aritmiák és megelõzésilehetõségeik

A rés-sejtkapcsolódás (gap junction) szerepe ...

Infarktus modellek

 

TDK

 Álatlános tájékoztató

 

PhD

Az Intézet PhD programja