Szlovák Jozefina


Tel.: 36-62-54-50-00 / 26-53
Fax: 36-62-54-56-80

E-mail: szlovak.j93@gmail.com


Születési hely, idő :  Hatvan, 1993.

Tanulmányok:
2011-2015    SZTE, Természettudományi és Informatikai Kar, biológia; Oklevél száma: TTIK-00641/2015/OKL
2015-2017    SZTE, Természettudományi és Informatikai Kar, okleveles biológus; Oklevél száma: TTIK-00639/2017/OKL
2017-            SZTE, Általános Orvostudományi Kar, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet, Multidiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola, doktori képzés

Nyelvismeret:
angol középfok (2015),
német alapfokú társalgás

Főbb kutatási területek:
•    A Na+/Ca2+ exchanger szerepének vizsgálata a Ca2+-vezérelt alternánsok kialakulásában
•    A szelektív Na+/Ca2+ cseremechanizmus gátlás pozitív inotróp hatása jelentősen függ az akciós potenciál morfológiájától
•    A Na+/Ca2+ cseremechanizmus szerepének vizsgálata a szinusz csomó automáciájában
•    A szívizomsejtek elektorfiziológiai tulajdonságainak és az intracelluláris Ca2+ mozgások vizsgálata és ezek gyógyszeres befolyásolása
•    Celluláris és szubcelluláris mechanizmusok a kardioaktiv szerek szívhatásaiban

Front