A projekt címe: Iker projekt közös kutatási infrastruktúra kifejlesztése céljából

A HURO-TWIN, HURO/1101/086/2.2.1 PROJEKT RÖVID ÖSSZEFOGLALÓJA

Az orvosbiológiai kutatások eredményeinek mindennapi hasznosítása komoly kihívást jelent. Az alapkutatások módszertani minőségének az ellenőrzése nem kellően vizsgált, és az elmúlt években is legfeljebb néhány előzetes kísérlet történt az alap és preklinikai kutatások eredményeinek bemutatásában. Ennek következtében nagyon fontossá vált napjainkban a kutatási eredménynek hitelességének a helyreállítása. Ez különösen a gyógyszerkutatásban kiemelkedő fontosságú, hiszen a farmakológiai szerek káros mellékhatásai veszélyesek lehetnek.

A jelen project célja a kísérletes laboratóriumi kapacitások megerősítése a következő programok végrehajtása tekintetében:

i) Sztenderd megbízható kutatási eredményeket termelő nemzetközi szintű kutatóhelyek kialakítása.
ii) Molekuláris biológiai rendszerek és tesztek kiépítése.
iii) Közös kutatási programok elősegítése.
iv) Közösen létrehozott és felügyelt, un. „iker laboratóriumok” kialakítás közös képzések elindítására
v) További nemzetközi partneri kapcsolatok elősegítése
vi) Határon átnyúló együttműködések elősegítése

Projekt közös végrehajtása:

A Vezető Partner szerepe és fontossága

A Szegedi Tudományegyetem a magyar-román határ-menti régió kutatásfejlesztésben egyik legélenjáróbb intézménye. A Szegedi Tudományegyetemen jelenleg is kiválónak mondható azon laboratóriumoknak az infrastrukturális fejlettsége, amelyek a gyógyszerfejlesztéses kutatási projektekben elektrofiziológiai és molekuláris biológiai technikákat alkalmaznak.
Korszerű berendezések és megfelelő szakmai felkészültség segítik elő a kutatók K+F projektjeit. A folyamatosan emelkedő fiatal kutatók és doktoranduszok száma miatt elégtelené vált a laborhelyiségek száma. Ennek megfelelően a vezető Partner a jelen projektben elsősorban olyan új kísérletes helyiségek kialakítását és felszerelését tervezi, amelyeknek a közös magyar-román kutatói csoportok nemzetközi együttműködésben végrehajtott képzési és kísérletes munkáját segítik elő.

A Határon Átnyúló Projekt Partner (PP) szerepe és fontossága

A Temesvári Victor Babes Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem a Nyugat Romániai régió egyik legelismertebb felsőoktatási intézménye, amely jelenleg is számos már határon átnyúló projekt résztvevője. Az elmúlt években számos új laboratóriumot alakítottak ki korábbi HU-RO projektek támogatásával. A közösen kialakított és fenntartott laboratóriumok nagymértékben segítik elő a partnerek pályázó és versenyképességüket. A PP jelen projektben a létező infrastruktúra továbbfejlesztését tűzte ki célul, s ehhez a célhoz már csak a földrajzi közelség miatt is természetesen, hogy a jelenlegi vezető partnert, a Szegedi Tudományegyetemet választotta közös projektek végrehajtásához.

Célcsoportok

A projekt közvetlen kedvezményezettjei: i) a partner egyetemek, amely az infrastruktúra megerősödése révén stabil alapot biztosítanak a hosszútávú fejlődéshez és további Európai színvonalú kutatási projektekhez; ii) multidiszciplináris tudományágakban dolgozó magas képzettséggel rendelkező szenior kutatók, illetve fiatal doktorandusz és posztdoktorális kutatók, akik közösen használják a kísérletes berendezéseket; iii) a projekt során fejlesztett infrastruktúra színvonalasabb képzésben részesíti a kutatókat, és ez közvetett módon hozzájárulhat ahhoz, hogy a tehetséges fiataljai kutatóink helyben maradjanak, vagyis a projekt elősegítheti az európai vagy tengerentúli országokba történő emigráció visszaszorítását.

Határon átnyúló jelleg

A jelenlegi projekt megerősíti és kiszélesíti a partnerek között már eddig is létező szoros kooperációs kapcsolatot. VP és PP a régiónk két legfontosabb K+F tevékenységgel rendelkező intézménye. Mindkét intézményben szükségesek különböző szintű infrastrukturális beruházások és fejlesztések, hogy megerősítsük az EU belüli versenyképességünket. A kialakítandó közösen irányított un. ikerlaboratóriumok feltétlenül kölcsönösen megerősítik a kooperáló határon átnyúló partnerek teljesítményét és versenyképességét. A közös műszeres felkelesztések a következőképpen segítik elő ezen célokat:

i) elősegíti a jelenlegi közös kutatásfejlesztési projektek sikeres végrehajtását új innovatív gyógyszerfejlesztés területén.
ii) alapot képez további a jövőben végrehajtott tudományos projektek végrehajtásra. A közös határom átnyúló kapcsolatok és fejlesztések a graduális és posztgraduális oktatásban is hasznosíthatóak, például a közös orvosi képzés curriculumjának kialakításában. Hosszú távon ezen kapcsolatok segíthetnek az gyógyszerfejlesztéssel is foglalkozó kis és középszintű vállalkozások, illetve a gyógyszeripari cégekkel történő fejlesztésekben.

Projekt menedzsment csoportok:

Vezető partnernél:
Dr. Jost Norbert tudományos főmunkatárs (projekt témavezetője, és a magyar csoport témafelelőse)
Prof. Dr. Varró András (a projekt szakmai irányítója)
Váradi Edit (pénzügyi ügyintéző magyar csoportnál)


Projekt partnernél:
Prof. Dr. Muntean Mirela Danina (a projekt román csoportjának a témafelelőse)
Dr. Lavinia Noveanu, MD, PhD (projekt szakmai irányítója a román csoportnál)
Balosin Loredana (pénzügyi ügyintéző román csoportnál)

A projekt legfontosabb adatai:

Projekt címe: Iker projekt közös kutatási infrastruktúra kifejlesztése céljából
Időtartama: 2013.01.01-2014.04.30
Teljes költségvetés: 552.698 EUR ebből a teljes vissza nem térítendő ERFA kerettámogatás: 469793 EUR
A vezető partner költségvetése: 278203 EUR
A határon átnyúló projekt partner költségvetése: 274495 EUR

A jelen honlap tartalma nem tükrözi feltétlenül az Európai Unió hivatalos álláspontját!
Webadmin: Gábor Girst and dr. Norbert Jost
2013-2014 HURO-TWIN minden jog fenntartva