Dr. Baczkó István  

 Prof. Dr. Baczkó István

 
Telefon: 36-62-546-109

Fax: 36-62-545-480

E-mail: baczko.istvan@med.u-szeged.hu

Születési hely, idő, családi állapot: Szeged, 1969., házas, 1 gyermek

Tanulmányok:
1987-93    Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, általános orvos Oklevél száma: 4/1993. OE. Sz.
1987-92    Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem, angol-magyar orvosi szakfordító
1998         Klinikai farmakológia szakvizsga, Semmelweis Orvostudományi Egyetem Oklevél száma: 1184/1998.

Tudományos fokozat:
1998        Ph.D. orvosi tudományág; Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem, ÁOK, Oklevél száma: 42/1998.

Habilitáció:
2011        Multidiszciplináris orvostudomány szakterületen, Szegedi Tudományegyetem, ÁOK, Oklevél száma: 23/2011.

Nyelvismeret: angol felsőfok (1992); orosz alapfokú társalgás (1988)

Munkahely, beosztások:
1993-97      SZOTE ÁOK Farmakológiai Intézet, egyetemi gyakornok
1997-2004  SZOTE ÁOK Farmakológiai Intézet, egyetemi tanársegéd
2005-12      SZTE ÁOK Farmakológiai Intézet, egyetemi adjunktus
2012-19      SZTE ÁOK Farmakológiai Intézet, egyetemi docens
2019-22      SZTE SZAOK Farmakológiai Intézet, tanszékvezető egyetemi docens
2022-          SZTE SZAOK Farmakológiai Intézet, tanszékvezető egyetemi tanár

Fontosabb tanulmányutak:
1995-96    Department of Pharmacology, King’s College, London, UK
2001-05    Department of Pharmacology, University of Alberta, Edmonton, Kanada és Department of Physiology and Biophysics, University of Calgary, Kanada

Oktatási tevékenység:
1994-     SZTE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet; farmakológia szemináriumok, gyakorlatok
2005-      előadások magyarul és angolul;
2012-      farmakológia szigorlati vizsgáztató
2004-05  Cardiovascular pharmacology course (Pharmacology 415),
                Advanced Topics in Cardiovascular Pharmacology (Pharmacology 515),
                Department of Pharmacology, University of Alberta, Edmonton, Canada
2006-      SZTE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet; Farmakológiai Esetismertetések
2009-      Rendszeres Ph.D. opponens, szigorlati bizottsági tag SZTE, DOTE, SOTE
2015-      SZTE ÁOK Sportorvostani Intézet, Sportorvostani Alapismeretek előadások magyarul és angolul

•    Témavezetésével megvédett Ph.D. disszertációk száma: 3; jelenleg 2 Ph.D. hallgató témavezetője
•    Díjazott TDK hallgatók: Krajcs Nóra (helyi II. díj), Sipos Zsófia (pályamunka I. díj), Mayer Zoltán (helyi III.; OTDK I. díj); rendszeres TDK konferencia zsűri tag
•    Témavezetésével megvédett szakdolgozatok száma: 14; jelenleg 4 szakdolgozó témavezetője

Egyetemi közéleti tevékenység:
2010-14; 2018- SZTE ÁOK Kreditátviteli Bizottság tagja
2014-          SZTE ÁOK Tanulmányi Bizottság tagja
2016-          SZTE ÁOK Munkahelyi Állatjóléti Bizottság tagja
2018-          SZTE ÁOK Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság tagja

Kitüntetések, elismerések:
1998        Irbesartan Research Award (Bristol Myers Squibb és Sanofi)
2000        Young Investigator Award, Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológus Társaság
2003        Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Elismerő Oklevél kiváló kutatói munkáért,
                        Magyar Tudományos Akadémia
2004        Francis X. Witkowski Publication Award, University of Alberta, Edmonton, Canada
2013        Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Elismerő Oklevél kiváló kutatói munkáért,
                        Magyar Tudományos Akadémia
2013        Ivánovics György Emlékérem kiemelkedő oktató, kutató munkásságért.
                        Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
2014        Kar Kiváló Tudományos Diákköri Oktatója, SZTE Általános Orvostudományi Kar
2016        Distinguished Service Award in Cardiovascular Science, Medicine and Surgery;
                        International Academy of Cardiovascular Sciences, Winnipeg, Canada

Ösztöndíjak:
1995           British Council ösztöndíj
1999-2001  Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, Magyar Tudományos Akadémia
2003-05      CIHR Strategic Training Initiative, “Membrane Proteins and Cardiovascular
                          Disease“, University of Alberta, Edmonton, Canada
2009-12      Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, Magyar Tudományos Akadémia
2014-15      New Central Europe Excellent Researcher Scholarship for Hungarian
                    and international researchers in convergence regions.
                    TÁMOP 4.2.4. A/2-11-1-2012-0001; A2-NCE-KKÖ-13-0007 projekt

Főbb kutatási területek:
        •    pitvarfibrilláció, szívelégtelenség, ezeket kísérő elektromos remodelling
        •    miokardiális infarktus, iszkémia/reperfúziós károsodás és ritmuszavarok
        •    gyógyszerek proaritmiás mellékhatásai, proaritmiás állatmodellek
        •    szívizom repolarizáció és repolarizációs tartalék mechanizmusai
        •    szívizom KATP csatornák élettani és patológiai szerepei
        •    hirtelen szívhalál mechanizmusai és megelőzése, előrejelzése

Elnyert fontosabb kutatási támogatások (témavezető, altémavezető):
1. NKFIH (OTKA) K 128851; 2018-2022. The elucidation of the proarrhythmic role of cardiac repolarization reserve in chronic disease models (témavezető)
2. Új Nemzeti Kiválósági Program, 20391-3/2018/FEKUSTRAT; 2018–2021.; A pitvarfibrilláció kialakulásáért felelős mechanizmusok és a pitvarfibrilláció kezelésére alkalmas új gyógyszerek vizsgálata és fejlesztése (témavezető)
3. Alberta/Pfizer Translational Research Fund (Kanada); 2014–2017. Novel Multifunctional Small Molecules for the Treatment of Atrial Fibrillation (altémavezető)
4. GINOP 2.3.2-15-2016-00040 (MYOTEAM) NKFIH; 2017–2020. A szívizom elektrofiziológiai átépülési (remodeling) mechanizmusainak vizsgálata kísérletes szívelégtelenségben és pitvarfibrillációban (altémavezető)
5. EFOP-3.6.2-16-2017-00006 (LIVE LONGER) NKFIH; 2017-2020. Új, transzgenikus nyúlmodellek a veleszületett hosszú QT szindrómát kísérő és a gyógyszer-indukálta szívritmuszavarok előrejelzésére (altémavezető)
6. TAMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001; 2014-2015. Az élettudományi- klinikai felsőoktatás gyakorlatorientált és hallgatóbarát korszerűsítése a vidéki képzőhelyek nemzetközi versenyképességének erősítésére; Molekuláris Farmakológia alprojekt (altémavezető)
7. TAMOP 4.2.4. A/2-11-1-2012-0001; A2-NCE-KKÖ-13-0007; 2014-2015. The experimental investigation of novel mechanisms suitable for the prevention and treatment of cardiac arrhythmias leading to sudden cardiac death in competitive athletes (témavezető)
8. OTKA NN 110896 (nemzetközi); 2014–2017. Double transgenic LQT2-5 rabbits – understanding reduced repolarization reserve for more reliable testing of pro-arrhythmic side effects (témavezető)
9. OTKA K 109610; 2014–2015. Egy új antiaritmiás mechanizmus vizsgálata: az IK,ATP és IKr kombinált modulációja a kamrai repolarizáció diszperziójának mérséklése érdekében (témavezető)
Nevesített közreműködőként:
1. NKFIH (OTKA) K 119992; 2016-2020. (közreműködő)
2. HU-RO Cross-border project: HURO-TWIN, HURO/1101/086/2.2.1.; 2013-2014. (közreműködő)
3. Romanian National Research Council Grant - Program Ideas – Exploratory Research Projects. PN-II-ID-PCE-2012-4-0512.; 2013-2015. (közreműködő)
4. GOP-1.1.1-11-2011-0081; időtartama: 2012. - 2014. (közreműködő)
5. NKTH Baross Gábor Program Dél-Alföldi Régió OMFB-00338/2010. K+F pályázat; 2010-2012. (közreműködő)
6. NKTH Baross Gábor Program Dél-Alföldi Régió REG-DA-09-1-2009-0010. Műszerpályázat. 2010. (közreműködő)
7. OTKA CNK-77855; 2009-2012. (közreműködő)
8. PREDICT ICT-2007-2-224381 EU FP7 projekt; 2008-2011. (közreműködő)
9. NORMACOR 018676 EU FP6 projekt; 2006-2008. (közreműködő)
10. EUGeneHeart 018833 EU FP6 projekt; 2006-2010. (közreműködő)
11. Nemzeti Technológiai Program (NKTH), TECH_08_A1_CARDIO08; 2008-2011. (közreműködő)
12. ETT 494/2006; 2006-2008. (közreműködő)
13. ETT 539/2006; 2006-2008. (közreműködő)
14. OTKA T 022300; 1998-2001. (közreműködő)

Tudományos társasági tisztségek:
2013-        Magyar Kardiológusok Társasága Experimentális Szekció Munkacsoport vezetőségi tag
2019-        Magyar Kardiológusok Társasága Experimentális Szekció Munkacsoport alelnök
2014-        Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság vezetőségi tag
2018-        Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság Experimentális Szekció titkára
2014-        International Academy for Cardiovascular Sciences (IACS) European Section, titkára

Tudományos folyóirat szerkesztői tevékenység:
2007-        Journal of Cardiovascular Pharmacology and Therapeutics
2012-        BMC Pharmacology and Toxicology
2014; 2017    Canadian Journal of Physiology and Pharmacology (guest associate editor)
2015-        Molecular and Cellular Biochemistry
2019-        Reviews in Cardiovascular Medicine

Tudományos bírálói tevékenység:
•    Rendszeres NKFIH (OTKA) pályázat bíráló, 2015- NKFIH zsűri tag
•    Kézirat bíráló több mint 20 nemzetközi tudományos folyóirat részére
•    Rendszeres ifjúsági díj, poszter bíráló hazai és nemzetközi konferenciákon
•    United Arab Emirates National Research Foundation, Korea Research Foundation pályázati bíráló

Tudománymetriai adatok:
   Teljes terjedelmű; közlemények száma: 97
   Összesített impakt faktor: 516.768
   Független/összes idézet száma (MTMT2 alapján): 1951/2685
   Hirsch-index: 31
   G-index: 47
   Konferencia absztraktok: 184; Könyvfejezetek: 8
   Szabadalmak száma: 3