Dr. Bencsik Péter

Telephone: 36-62-541-393

Telefax: 36-62-545-680

E-mail: bencsik.peter@med.u-szeged.hu

Születési hely, idő, családi állapot: Gyöngyös, 1979., házas, 3 gyermek

Tanulmányok:
1997-2003 Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvos Kar, általános orvos

Tudományos fokozat
2008        Ph.D. fokozatszerzés, SZTE ÁOK Multidiszciplináris Doktori Iskola;

Habilitáció
2019        Farmakológia szakterületen, SZTE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet  

Nyelvismeret
- angol középfok (2005); jelenleg CEFR szint: C1
- német középfok (1997); jelenleg CEFR szint: C1

Munkahely, beosztások
2000-2003    SZTE ÁOK Biokémiai Intézet, tudományos diákköri hallgató
2003-2007    SZTE ÁOK Biokémiai Intézet PhD hallgató
2007-    Pharmahungary 2000 Kft. In vivo-labor vezetõje
2011-    Pharmahungary 2000 Kft. Management tag
2012-    Pharmahungary 2000 Kft. „Quality control” igazgató
2014-2018    SZTE ÁOK Biokémiai Intézet: egyetemi adjunktus,
2016-    A Kardiovaszkuláris Kutatócsoport szakmai vezetõje (SZTE ÁOK Biokémiai Intézet majd 2018. szeptembertõl Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet)
2017-    Pharmahungary 2000 Kft. Chief Innovation Officer – in vivo technologies
2018-    SZTE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet: egyetemi adjunktus
2006-2018    Részvétel több mint 50 ipari preklinikai kutatási (contract research) projektben labor-, illetve projektvezetõként (26 projekt)

Oktatási tevékenység
2001:    Biokémia oktatás (gyakorlat és szeminárium) orvostanhallgatóknak magyar nyelven (SZTE ÁOK)
2004:    Biokémia oktatás (gyakorlat és szeminárium) orvostanhallgatóknak magyar és német nyelven (SZTE ÁOK)
2005-:    Tudományos diákkörös (TDK) hallgatók mellett tutori tevékenység
2005-2017:    Helyi (SZTE ÁOK) TDK konferencián témavezetõként jegyzett elõadások száma:29
2005-2017:    Országos TDK konferencián témavezetõként jegyzett elõadások száma:9
2006-2017:    Témavezetõként jegyzett szakdolgozatok száma: 11 (9 magyar, 2 angol nyelven)
2012-:    PhD hallgatók témavezetése: 2x 0,5 + 1
2014- 2018    egyetemi adjunktus, német évfolyam tanulmányi felelõs, SZTE ÁOK Biokémiai Intézet
2018. szept.-    egyetemi adjunktus, SZTE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet, farmakológia oktatás II. éves orvostanhallgatóknak, magyar és angol nyelven

Kitüntetések, elismerések
2000:    SZTE ÁOK TDK Konferencia: Különdíj
2002:    SZTE ÁOK TDK Konferencia: III. díj
2002:    TEVA-Biogal”-díj
2006:    Magyar Kardiológusok Társasága 2006. évi Tudományos Kongresszusa, Ifjúsági szekció – 1. helyezés
2010:    SZTE ÁOK Dékáni dicséret példás gyakorlatvezetõi tevékenység ellátásáért
2012:    Cserháti István Emlékülés, Szegedi Tudományegyetem, ÁOK, II.sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ: Cserháti István Emlékérem
2016:    SZTE ÁOK A Kar Kiváló Tudományos Diákköri Oktatója Díj

Ösztöndíjak
 2014-2017:    Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, záró eredmény: kiemelkedõ

Fõbb kutatási területek
- akut miokardiális infarktus új terápiás lehetõségei
- a szív endogen adaptációs mechanizmusainak és kiváltásának megismerése
- az iszkémiás posztkondícionálás klinikai alkalmazásának lehetõségei és korlátai
- a matrix-metalloproteinázok szerepe akut miokardiális infarktusban és a posztinfarktusos szívelégtelenség kialakulásában
- kis leucingazdag proteoglikánok szerepe a kardioprotekcióban
- a capsaicin-érzékeny érzõidegek szerepe a szívizom iszkémiás adaptációs folyamataiban

Elnyert fontosabb kutatási támogatások (közremüködõ, altémavezetõ, témavezetõ,)
2005.01.01-2008.12.31:    OTKA F 49574 - résztvevõ
2007.03.01-2010.02.28:    NKFP_06_A1-MMP_2006 - résztvevõ kutató
2008.01.01-2010.09.30:    NKFP_07_1-ES2HEART-HU - résztvevõ kutató
2009.04.01-2013.03.31:    OTKA K 79167 - résztvevõ kutató
2012.05.01-2013.04.30:    GOP-2011_1.3.1.C – Pharmahungary 2000 Kft. - projektvezetõ
2015.09.01-2016.03.31:    H2020 EU proposal, No 698297 – Infarnosys – I. forduló - Pharmahungary 2000 Kft - projektvezetõ
2016.11.01-2019.12.31.    TÉT_15_IN-1-2016-0068 „Mátrix-metalloproteináz-2 gátló molekulák szintézise, kemoinformatikai fejlesztése, optimalizálása és preklinikai tesztelése kardioprotekció indikációra” magyar-indiai együttmûködési pályázat; Pharmahungary 2000 Kft. – projektvezetõ
2016.11.04-2017.07.31.    SZTE ÁOK Kari OTKA Támogatás (forráshiány miatt nem         támogatott     K_16_120182 pályázat helyi támogatása) -             témavezetõ
2017.02.01-2021.01.31.    GINOP-2.3.2-15-2016-00040 azonosítószámú Szív- és vázizom-kutatások az alkalmazkodás, regeneráció és teljesítõképesség javítása érdekében (MYOTeam) – altémavezetõ – Kardiovaszkuláris Kutatócsoport
2017.10.04-2018.07.31.    SZTE ÁOK Kari OTKA Támogatás (forráshiány miatt nem         támogatott     FK_17_124842 pályázat helyi támogatása) –         témavezetõ
2019. 01:            SZTE ÁOK Kari kismûszer pályázat - témavezetõ

Tudományos társasági tagságok
2006:    Magyar Kardiológusok Társasága
2006:    International Society for Heart Research
2008:    European Society of Cardiology, Working Group of Cellular Biology of the Heart
2019:    Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság

Tudományos folyóirat szerkesztõi tevékenység
2019: Reviews in Cardiovascular Medicine

Tudományos bírálói tevékenység
- OTKA bírálatok
- ANR (Agence Nationale De La Recherche) bírálat: Jeunes Chercheuses et Jeunes Chercheurs, 2012, Franciaország
- Kézirat bírálat közel 20 nemzetközi Q1-es folyóirat számára
- PhD disszertáció opponens: 2 (1 magyar, 1 angol nyelvû tézis)

Tudománymetriai adatok
    Megjelent tudományos folyóirat cikkek száma: 41
    Összesített impact faktor: 167,97
    Független/összes idézet száma: 575 (mtmt)/1034 (Google Scholar)
    Hirsch-index: 18
    Research Gate Score: 33.39
    Konferencia absztraktok száma: 60
    Konferencia elõadások száma: 15
    Poszterek száma: 30