Dr. Bencsik Péter
 

Dr. Bencsik Péter

Telephone: 36-62-541-393

Telefax: 36-62-545-680

E-mail: bencsik.peter@med.u-szeged.hu
             peter.bencsik@pharmahungary.com

Születési hely, idő, családi állapot: Gyöngyös, 1979., házas, 3 gyermek

Nemzeti és nemzetközi kutatói azonosítók:
MTMT: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10022542
Google Scholar: https://scholar.google.hu/citations?user=aGaUu40AAAAJ&hl=hu
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1936-6232
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Peter_Bencsik

Tanulmányok, végzettségek:
1997-2003     Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvos Kar, általános orvos
2008.ok.:       Ph.D. fokozatszerzés, SZTE ÁOK Multidiszciplináris Doktori Iskola;
2019. márc.:  Habilitáció, farmakológia; SZTE ÁOK, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

Nyelvismeret
- angol középfok (2005); jelenleg CEFR szint: C1
- német középfok (1997); jelenleg CEFR szint: C1

Munkahely, beosztások:
2000-2003    SZTEÁOK Biokémiai Intézet, tudományosdiákköri hallgató
2003-2007    SZTE ÁOK Biokémiai Intézet PhD hallgató
2007-   Pharmahungary 2000 Kft. In vivo-labor vezetõje
2011-   Pharmahungary 2000 Kft. Management tag
2012-   Pharmahungary 2000 Kft. „Quality control” igazgató
2014-2018    SZTE ÁOK Biokémiai Intézet: egyetemi adjunktus,
2016-   A Kardiovaszkuláris Kutatócsoport szakmai vezetõje (SZTE ÁOK Biokémiai Intézet majd 2018. szeptembertõl Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet)
2017-   Pharmahungary 2000 Kft. Chief Innovation Officer – in vivo technologies
2018-    SZTE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet: egyetemi adjunktus
2006-2020   Részvétel több mint 50 ipari preklinikai kutatási (contract research) projektben labor-, illetve projektvezetõként (26 projekt)
2020. júl.-   SZTE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet: egyetemi docens

Főbb kutatási területek:
- akut miokardiális infarktus új terápiás lehetõségei
- a szív endogen adaptációs mechanizmusainak és kiváltásának megismerése
- az iszkémiás posztkondícionálás klinikai alkalmazásának lehetõségei és korlátai
- a matrix-metalloproteinázok szerepe akut miokardiális infarktusban és a posztinfarktusos szívelégtelenség kialakulásában
- nem kódoló RNS-ek (mikroRNS, lncRNS) szerepének vizsgálata a kardioprotekcióban transzkriptomikai és bioinformatikai módszerekkel
- a capsaicin-érzékeny érzõidegek szerepe a szívizom iszkémiás adaptációs folyamataiban

Elnyert fontosabb kutatási támogatások (közremüködõ, altémavezetõ, témavezetõ,)
2005.01.01-2008.12.31:    OTKA F 49574 - résztvevő
2007.03.01-2010.02.28:    NKFP_06_A1-MMP_2006 - résztvevő kutató
2008.01.01-2010.09.30:    NKFP_07_1-ES2HEART-HU - résztvevő kutató
2009.04.01-2013.03.31:    OTKA K 79167 - résztvevő kutató
2012.05.01-2013.04.30:    GOP-2011_1.3.1.C – Pharmahungary 2000 Kft. - projektvezetõ
2015.09.01-2016.03.31:    H2020 EU proposal, No 698297 – Infarnosys – I. forduló - Pharmahungary 2000 Kft - projektvezetõ
2016.11.01-2019.12.31.    TÉT_15_IN-1-2016-0068 „Mátrix-metalloproteináz-2 gátló molekulák szintézise, kemoinformatikai fejlesztése, optimalizálása és preklinikai tesztelése kardioprotekció indikációra” magyar-indiai együttmûködési pályázat; Pharmahungary 2000 Kft. – projektvezető
2016.11.04-2017.07.31.    SZTE ÁOK Kari OTKA Támogatás (forráshiány miatt nem         támogatott     K_16_120182 pályázat helyi támogatása) -             témavezető
2017.02.01-2021.01.31.    GINOP-2.3.2-15-2016-00040 azonosítószámú Szív- és vázizom-kutatások az alkalmazkodás, regeneráció és teljesítõképesség javítása érdekében (MYOTeam) – altémavezetõ – Kardiovaszkuláris Kutatócsoport
2017.10.04-2018.07.31.    SZTE ÁOK Kari OTKA Támogatás (forráshiány miatt nem         támogatott     FK_17_124842 pályázat helyi támogatása) –         témavezető
2019. 01:           SZTE ÁOK Kari kismûszer pályázat - témavezető
2021.12.01-2024.11.30.     OTKA FK 138223, Miokardiális remodelling metabolikus szindró-mával komplikált poszt-infarktusos szívelégtelenségben: a zsela-tinázok és a nem-kódoló RNS-ek molekuláris hálózatainak szerepe - témavezető

Oktatási tevékenység és tapasztalat:
2001:   Biokémia oktatás (gyakorlat és szeminárium) orvostanhallgatóknak magyar nyelven (SZTE ÁOK)
2004:   Biokémia oktatás (gyakorlat és szeminárium) orvostanhallgatóknak magyar és német nyelven (SZTE ÁOK)
2005-:   Tudományos diákkörös (TDK) hallgatók mellett tutori tevékenység
2005-2017:   Helyi (SZTE ÁOK) TDK konferencián témavezetõként jegyzett elõadások száma:31
2005-2017:   Országos TDK konferencián témavezetõként jegyzett elõadások száma:9
2006-2017:   Témavezetõként jegyzett szakdolgozatok száma: 18 (15 magyar, 3 angol nyelven)
2014-2018   egyetemi adjunktus, német évfolyam tanulmányi felelõs, SZTE ÁOK Biokémiai Intézet
2018. szept.-   egyetemi adjunktus, SZTE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet, farmakológia oktatás II. éves orvostanhallgatóknak, magyar és angol nyelven
2020. szept.-   egyetemi docens, SZTE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet, farmakológia oktatás II. éves orvostanhallgatóknak, magyar és angol nyelven, SZTE ÁOK Biokémiai Intézet, biokémia gyakorlatok és szeminárium német nyelven

PhD hallgatói témavezetés:
2012-2015: Pálóczi János (0,5; társ témavezető: Dr. Görbe Anikó), védés ideje: 2015.
2012-2016: Dr. Kiss Krisztina (0,5; társ témavezető: Dr. Csont Tamás) védés ideje: 2017.
2016-          Kenyeres Éva (1), várható védés ideje: 2022.Q4
2019-          Szabados Tamara (1), várható védés ideje: 2023.

Ösztöndíjak
 2005.: Institut für Pathophysiologie, Universitätsklinikum Essen, Németország
 2009: Department of Biomedical Sciences, Faculty of Health Sciences, Cape Peninsula University of Technology, Cape Town, Dél-Afrikai Köztársaság
 2010: Inserm U886, Université Claude Bernard Lyon I, Lyon, Franiaország
 2013: COST STSM1203: Department of Pharmacology, University of Maastricht, Hollandia
 2014-2017:  Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, záró eredmény: kiemelkedõ
 2021-24       Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (bo_481_21)
 2021-22       Új Nemzeti Kiválósági Program (ÚNKP) Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj (ÚNKP-21-5-SZTE-543)

Tudományos társasági tagságok
2006:    Magyar Kardiológusok Társasága
2006:    International Society for Heart Research
2008:    European Society of Cardiology, Working Group of Cellular Biology of the Heart
2019:    Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság
2020:    European Association for the Study of Diabetes

Tudományos folyóirat szerkesztõi tevékenység
2019: Cardiologia Hungarica (a Magyar Kardiológusok Társasága hivatalos folyóirata)
2019: Reviews in Cardiovascular Medicine
2020: Processes

Tudományos bírálói tevékenység
- OTKA bírálatok
- ANR (Agence Nationale De La Recherche) bírálat: Jeunes Chercheuses et Jeunes Chercheurs, 2012, Franciaország
- Kézirat bírálat közel 20 nemzetközi Q1-es folyóirat számára
- PhD disszertáció opponens: 3 (2 magyar, 1 angol nyelvû tézis)

Kitüntetések, elismerések
2000:    SZTE ÁOK TDK Konferencia: Különdíj
2002:    SZTE ÁOK TDK Konferencia: III. díj
2002:    TEVA-Biogal”-díj
2006:    Magyar Kardiológusok Társasága 2006. évi Tudományos Kongresszusa, Ifjúsági szekció – 1. helyezés
2010:    SZTE ÁOK Dékáni dicséret példás gyakorlatvezetõi tevékenység ellátásáért
2012:    Cserháti István Emlékülés, Szegedi Tudományegyetem, ÁOK, II.sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ: Cserháti István Emlékérem
2016:    SZTE ÁOK A Kar Kiváló Tudományos Diákköri Oktatója Díj

Tudománymetriai adatok
    Megjelent tudományos folyóirat cikkek száma: 51
    Összesített impact faktor: 219,3
    Független/összes idézet száma: 945 (mtmt)/1659 (Google Scholar)
    Hirsch-index: 21
    Research Gate Score: 35.25
    Konferencia absztraktok száma: 64
    Konferencia elõadások száma: 17
    Poszterek száma: 42