Dr. Görbe Anikó

Telephone: 36-62-541-393

Telefax: 36-62-545-680

E-mail: gorbe.aniko@med.u-szeged.hu

Születési hely, idő, családi állapot: Makó, 1973, hajadon

Tanulmányok:
1991-1997    Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvos Kar, általános orvos
2002:        Klinikai Laboratóriumi Vizsgálatok szakorvosa képesítés
2011:        Pszichoterápia szakorvosa képesítés

Tudományos fokozat
2007        PhD. fokozatszerzés, SZTE ÁOK Multidiszciplináris Doktori Iskola

Habilitáció
2015    Elméleti Orvostudományok, Biokémia szakterületen, SZTE ÁOK Biokémiai Intézet  

Nyelvismeret
- angol középfok
- orosz alapfok

Munkahely, beosztások
1994-1997    SZTE ÁOK Biokémiai Intézet, tudományos diákköri     hallgató
1998-2000     SZTE ÁOK Biokémiai Intézet: tudományos segédmunkatárs
2000-2008    SZTE ÁOK Biokémiai Intézet: egyetemi tanársegéd, graduális tanulmányi felelős (AOK, FOK, GYTK, ETSZK)
2008-2019    SZTE ÁOK Biokémiai Intézet: egyetemi adjunktus, graduális tanulmányi felelős (AOK, FOK, GYTK, ETSZK)
2016-    Semmelweis Egyetem Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet, egyetemi docens, posztgraduális tanulmányi felelős, operatív igazgatóhelyettes
2019-    SZTE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet: egyetemi adjunktus (részállás)

Oktatási tevékenység
1998-2016    Biokémia tantárgy oktatása (gyakorlat és szeminárium, előadás) orvostanhallgatóknak magyar /angol nyelven (SZTE ÁOK)
1998-2016    Biokémia tantárgy oktatása (gyakorlat és szeminárium, előadás) fogorvostan hallgatóknak II. évfolyam magyar/angol nyelven (SZTE ÁOK)
2004-2016    Biokémia tantárgy oktatása gyógyszerészhallgatóknak (előadás) II. évfolyam magyar/angol nyelven
2000-2016    Biokémia, Patobiokémia tantárgy oktatása (előadás) védőnő, diplomás ápoló, gyógytornász hallgatóknak I és II. évfolyam, magyar nyelven
2000-2016    Laboratóriumi diagnosztika tantárgy (előadás) oktatása magyar nyelven
2000-2004    Patobiokémia tantárgy oktatása (előadás) klinikai kémikus hallgatóknak II-III. évfolyam, magyar nyelven
2016-            Farmakológia tantárgy oktatása (előadás, gyakorlat) orvostanhallgatóknak IV évfolyam, magyar/angol nyelven
2005-2017    Országos TDK konferencián témavezetőként jegyzett előadások száma:36
2006-2017    Témavezetőként jegyzett szakdolgozatok száma: 17
2010-2014    PhD hallgatók témavezetése: 6 fő
2010-2014    SZTE ÁOK Kreditátviteli Bizottság tagja
2011-2015    SZTE ÁOK belső minőségellenőrzési oktató 2011-2015
2014-2015    SZTE ÁOK mentorprogram

Kitüntetések, elismerések
1997:    SZOTE Tudományos Diákköreinek Konferenciája Abbott Laboratories Különdíj
1999:    Legjobb gyakorlati oktató, angol évfolyam
2000:    MLDT Nagygyűlés poszter díja
2004:    Magyar Biokémiai Egyesület Molekuláris Biológiai Szakosztályának munkaértekezletén poszter díj
2011:    Legjobb gyakorlati oktató, magyar évfolyam
2012:    Pro Scientia díjas hallgató témavezetésért elismerő oklevél
2015:    SZTE ÁOK A Kar Kiváló Tudományos Diákköri Oktatója Díj
2016:    SE ÁOK Merit Díj kutatói
2019:    SE ÁOK A Kar Kiváló Tudományos Diákköri Oktatója

Ösztöndíjak
1998:           Laboratorium Physiologie, Katholieke Universiteit Leuven Belgium, 3hét
2000:           Institute of Anatomy, UCL, London, UK (Royal Society), short visit
2003-2005:  Institute of Anatomy, UCL, London, UK (Royal Society), visiting grant
2012-2015:  Bolyai János Kutatói Ösztöndíj
2013-2015:  OTKA posztdoktori Ösztöndíj
2013:           Campus Hungary rövid oktatói tanulmányút (Universitatklinik, Hamburg)
2016:           EU_ROS COST STSM rövid tanulmányút (Chieti, Olaszország)

Főbb kutatási területek
-    Regenerálódó vázizom és a gap junction kommunikáció
-    Cx43 szerepe a szívizom iszkémiás adaptációs folyamataiban
-    Oxidatív és nitrozativ stressz hatásai a szívizom iszkémiás adaptációs folyamataiban
-    Szívizomtenyészetek iszkémiás adaptációs folyamatainak és azok intracelluláris
-    hatás mechanizmusainak vizsgálata
-    Hiperlipidémia és a kardiocitoprotekció kapcsolata
-    Őssejt eredetű szívizomsejtek iszkémiás toleranciája

Elnyert fontosabb kutatási támogatások (közremüködõ, altémavezetõ, témavezetõ,)
2005.01.01-2008.12.31:   OTKA F 49574 – közreműködő kutató
2007.03.01-2010.02.28:   NKFP_06_A1-MMP_2006 – közreműködő kutató
2008.01.01-2010.09.30:   NKFP_07_1-ES2HEART-HU - közreműködő kutató
2008.10.01-2012.09.30    TECH_08_A1_2013-0275 MED_FOOD - közreműködő kutató
2009.04.01-2013.03.31    OTKA K 79167 - közreműködő kutató
2013.01.01-2015.12.31    OTKA posztdoktori: OTKA-PD106001: -témavezető
2007.01.01-2009.07.30    Görög-Magyar TÉT: ZA-35/2006 témavezető
2016.11.01-2019.12.31.   India-Magyar TÉT: TÉT_15_IN-1-2016-0068 – témavezető
2007.01.01-2009.07.30    Szlovén-Magyar TÉT:_16-1-2016-0057 közreműködő kutató
2016.12.01-2020.05.31    NVKP_16-1-2016-0017:- vezető kutató
2017.10.01-2019.10.31    OTKA KH_17 12-5570 – közreműködő kutató
2019.07.01-2023.07.31    MTA pályázat: MTA-SE 0206607:- közreműködő kutató
2019.07.01-2020.06.31    SE TKP mesterséges Intelligencia pályázat:- közreműködő kutató

Tudományos társasági tagságok
1997-2007  Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság tagja
2002-          Magyar Biokémiai Egyesület tagja
2005-          Magyar Kardiológiai Társaság tagja
1997-2004  World Muscle Society tagja
2005-          ESC-ISHR (European Society of Cardiology-International Society for Heart Research) tagja
2012-          Magyar Viselkedéstudományi és Kognitív Terápiás Egyesület (VIKOTE) tagja
2012-          QualiCont Nonprofit Közhasznú Kft. Pathológia felügyelőbizottsági tag
2012-          MTA Analitikai és Környezeti Kémiai Tudományos Bizottság Klinikai Kémiai munkabizottságának tagja
2016-          Magyar Farmakológus társaság tagja

Tudományos folyóirat szerkesztői tevékenység
British Journal of Pharmacology -reviewer

Tudományos bírálói tevékenység

Tudománymetriai adatok
    Nemzetközi közlemények száma: 39
    Hazai közlemények száma: 0
    Összes impakt faktor: 181,7
    Összes idézettség: 1101
    Hirsch index: 19
    Könyvfejezetek száma: 0
    Konferencia előadások: szóbeli (37), poszter (70)
    Szabadalmak: 3