Dr. Jost Norbert

Telephone: 36-62-548-885

Telefax: 36-62-545-680

E-mail: jost.norbert@med.u-szeged.hu

Születési hely, idő, családi állapot: Temesvár, Románia, 1968. június 6., házas, 2 gyermek

Tanulmányok:
-    1974-1986, általános és középiskola Temesváron
-    1989-1990, Temesvári Egyetem, Fizika Kar
-    1990-1995, József Attila Tudományegyetem, Természettudományi Kar, fizikus szak, Szeged (oklevél száma: 145/1995, 20.06.1995)
-    1995-2000. posztgraduális doktori (PhD) képzés, SZOTE Pharmacológiai Intézet

Tudományos fokozat
2000 PhD fokozat megszerzése (oklevél száma: ÁOK-11/2000. R, 21.09.2000);
2020 MTA doktora fokozat (5670/2020. október 30)

Habilitáciá
2009 SZTE habilitáció, elméleti orvostudományokban, SZTE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet  

Nyelvismeret
-    angol (komplex felsőfokú C1, OA040-17526/2019.03.06)
-    román (felsőfokú C; E-684843/1993.03.22)
-    német (alapfok)

Munkahely, beosztások
1995-1999, PhD hallgató (SZOTE ÁOK Pharmacológiai Intézet)
2000-2002, tudományos segédmunkatárs (MTA-SZTE Keringésfarmakológiai Kutatócsoport)
2003-2006, tudományos munkatárs (MTA-SZTE Keringésfarmakológiai Kutatócsoport)
2007- tudományos főmunkatárs (MTA-SZTE Keringésfarmakológiai Kutatócsoport)
2012-2018, tudományos főmunkatárs (SZTE, ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet)
2010- 2019, pályázati és gazdasági ügyekért felelős intézetvezető helyettes
2018- egyetemi docens (SZTE, ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet)

Oktatási tevékenység
---

Kitüntetések, elismerések
-    JATE TTK, helyi TDK konferencia, dícséret, Szeged, 1994.
-    Országos Tudományos Diákköri Konferencia, II. díj, Gödöllő, 1995.
-    SZOTE Fiatal Kutatók Fóruma, Dr. Cserháti Emlékülés, dícséret, Szeged, 1996.
-    Magyar Kardiológusok Társasága (MKT) Ifjúsági Pályázata, I. díj, Balatonfüred, 1998.
-    SZOTE Fiatal Kutatók Fóruma, Dr. Cserháti István I. díj és Emlékérem, Szeged, 1998.
-    Magyar Kardiológusok Társasága Ifjúsági Pályázata, III. díj, Balatonfüred, 2000.
-    Gábor György Ifjúsági díj (MKT Dr. Gábor György Alapítványának díja, 2001)
-    Sanofi-Aventis Szakmai díj (Sanofi-Aventis Zrt, 2007)

Ösztöndíjak
-    Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, (Magyar Tudományos Akadémia, 2002, 1 év)
-    Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, (Magyar Tudományos Akadémia, 2005, 2 év)
-    Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, (Magyar Tudományos Akadémia, 2008, 3 év)
-    Nemzeti Kiválósági Program, Közép-Európai Kiváló Kutató Ösztöndíj, 1 év 2013,

Főbb Kutatási területek
-   Antiaritmiás hatású vegyületek hatásmechanizmusának vizsgálata voltage clamp - patch clamp technikával izolált emlős szívizomsejteken.
-    A repolarizáló káliumáramok vizsgálata izolált kamrai preparátumokon, illetve expresszált klónozott csatornákon.
-    A pitvarfibrilláció mechanizmusának vizsgálata in vitro és in vivo modelleken
-    Különböző szívbetegségekhez társuló kamrai szívritmuszavarok kialakulásának celluláris pathomechanizmusainak vizsgálata.

Elnyert fontosabb kutatási támogatások (közreműködő, altémavezető, témavezető,)

Hazai tematikus és alkalmazott kutatási projektek:

1. Pályázat kiírója: ETT
   Pályázat címe: Transzmembrán ionáramok összehasonlító vizsgálata izolált szívizom-preparátumokon és expresszált rendszerekben
   Pályázat típusa: tematikus (483/2006) Éve: 2006-2008 Elnyert összeg: 2 400 eFt

2. Pályázat kiírója: OTKA
   Pályázat címe: Káliumáramok vizsgálata izolált szívizom-preparátumokon és klónozott csatornákon
   Pályázat típusa: fiatal kutató (F-67879) Éve: 2007-2009 Elnyert összeg: 10 614 eFt

3. Pályázat kiírója: ETT
   Pályázat címe: Pitvarfibrilláció kezelésére alkalmas új antiaritmiás hatások vizsgálata humán és állat szívekből származó pitvari preparátumokon és transzgenikus rendszerekben
   Pályázat típusa: tematikus (306/2009) Éve: 2009-2011 Elnyert összeg: 3 000 eFt

4. Pályázat kiírója: OTKA
   Pályázat címe: Transzmembrán ionáramok tulajdonságai pitvari miocitákban szinus ritmusban és krónikus pitvarfibrillációban emberben és állatmodellben
   Pályázat típusa: tematikus (K-82079) Éve: 2010-2013 Elnyert összeg: 13 994 eFt

5. Pályázat kiírója: NKTH – Baross Gábor Program
   Pályázat címe: Aritmiák és szívelégtelenség kezelésére alkalmas Na+/Ca2+ kicserélő gátlószerek szintézise és gyógyszerjelöltté fejlesztése
   Pályázat típusa: K+F alkalmazott kutatás (Baross REG_DA_KFI_09-2-2009-0115) (OMFB-00337/2010 Éve: 2010-2013 Elnyert összeg: 57 000 eFt

6. Pályázat kiírója: OTKA nemzetközi ko-operáció
    Pályázat címe: Új megbízható humán és kutya pitvari és kamrai akciós potenciál potenciál számítógépes modellek kidolgozása
   Pályázat típusa: NN (NN-109994) Éve: 2013-2016 Elnyert összeg: 20 526 eFt

Nemzetközi projektek

7. Pályázat kiírója: HU-RO Határon Átnyúló Programok
   Pályázat címe: Twinning Project for the Joint Development of the Research Infrastructure
   Pályázat típusa: K+F infrastruktúra (HURO-TWIN, HURO/1101/086/2.2.1) Éve: 2013-2015 Elnyert összeg: 316 700 EUR

8. Pályázat kiírója: Román Felsőoktatási Kutatásfejlesztési és Innovációs Projektek
   Pályázat címe: Assessment of cardioprotective effects of ATP-dependent potassium channels modulators
   Pályázat típusa: K+F alkalmazott kutatás- támogatott kutatócsoport (PN-II-ID-PCE-2012-4-0512) Éve: 2013-2016 Elnyert összeg: 310 000 EUR

Tudományos társasági tagságok
-    MTA Köztestületi tagság (Elméleti Orvostudományi Osztály; 11569 azonosító szám)
-    Magyar Kardiológusok Társasága (1996)
-    International Society for Heart Research (ISHR, 1996)
-    European Working Group on Cardiac Cellular Electrophysiology (EWGCCE, 1996)
-    Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság (2001)
-    The Physiological Society (brit) (2014)
-    British Pharmacological Society (2017)

Tudományos folyóirat szerkesztői tevékenység
2015 Canadian Journal of Physiology and Pharmacology
2019: Reviews in Cardiovascular Medicine

Tudományos bírálói tevékenység
- OTKA bírálatok
- ANR (Agence Nationale De La Recherche) bírálat: Jeunes Chercheuses et Jeunes Chercheurs, 2012, Franciaország
- Közirat bírálat közel 20 nemzetközi Q1-es folyóirat számára
- PhD disszertáció opponens: 2 (1 magyar, 1 angol nyelvű tézis)

Tudománymetriai adatok
    Megjelent tudományos folyóirat cikkek száma: 66
    Összesített impact faktor: 221
    Független/összes idézet száma: 2161/2782 (MTMT)
    Hirsch-index: 25
    Research Gate Score: 33.39
    Konferencia absztraktok száma: 95 angol és 55 magyar nyelvű
    Felkért konferencia előadások száma: 15
    Poszterek száma: 30